Introduksjon til klassisk yoga

Lesson description

Prøvetimen under er en introduksjon til klassisk yoga med undervisning som vi typisk har i begynnelsen av et kursforløp, midt i kurset og sist i kurset. Prøvetimen varer ca 1 time og 25 minutter. 

Når du har vært gjennom prøvetimen et par ganger (og spesielt Hilsen til Solen) kan du fint gå videre med de 2 andre (kortere) yogaprogram på rundt en halvtime hver. Her undervises i et par variasjoner av Soløvelsen i tillegg til et par andre mer meditative stillinger.

God fornøyelse, Audhild og Bjarke


Chandra namaskar - Hilsing til månen

  • 23:52
  • 0%

Chandra namaskar (Hilsing til månen) + Universalstilling.


Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 30 minutter'),document.contains||document.write(''),window.DOMRect||document.write(''),window.URL&&window.URL.prototype&&window.URLSearchParams||document.write(''),window.FormData&&window.FormData.prototype.keys||document.write(''),Element.prototype.matches&&Element.prototype.closest||document.write('')