Chakra Retreat - esoterisk yoga

Chakra – fordypelseskurs på Ask kurssenter

Chakra fordypelseskurset går over 4 helger som et forløp. Hver helg er samtidig et selvstendig forløp som du kan påmelde deg (uavhengig av de andre), men ved påmelding til alle fire helger får du 20% rabatt.

  1. helg: 18-20 oktober 2019 – Introduksjon til chakraene og Ajna chakra
  2. helg: 22-24 november 2019 – Mooladhara og Swadisthana chakra
  3. helg: 31 januar – 2 februar 2020 – Manipura og Anahata chakra
  4. helg: 6-8 mars 2020 – Vishuddhi chakra og Bindu
Trykk her og les mer om Chakra fordypelseskurset 2019-20

Intensiv undervisning i yoga, pusteteknikker, avspenning og meditasjon i rekreative omgivelser ved sjøen med vegetarmat og badstu. Gjennom hver helg vil du oppleve hvordan den esoteriske viten om chakraene kan gi deg en dypere forståelse av samspillet mellom kropp, sinn og energi når du gjør yoga.

Chakra fordypelseskurset går over 4 helger som et forløp. Hver helg er samtidig et selvstendig forløp som du kan påmelde deg (uavhengig av de andre), men ved påmelding til alle fire helger får du 20% rabatt.

  1. helg: 18-20 oktober 2019 – Introduksjon til chakraene og Ajna chakra
  2. helg: 22-24 november 2019 – Mooladhara og Swadisthana chakra
  3. helg: 31 januar – 2 februar 2020 – Manipura og Anahata chakra
  4. helg: 6-8 mars 2020 – Vishuddhi chakra og Bindu

Hver helg starter fredag kl 17 med badstue (for interesserte). Kl 18.30 serveres det suppe og kl 20.30 starter undervisningen. Helgekurset avsluttes søndag kl 16.30. Den daglige rytmen og helgens øvrige struktur kan du lese mer om på siden om dette kurset (Karma yoga, badstue, vegetarmaten, tausheten, etc). I teksten her er en oversikt over chakra helgenes forskjellige yogaprogram, mudra og bandha, pusteteknikker og renseteknikker, avspenning, konsentrasjon og meditasjon knyttet til det å jobbe med chakraene.

Du får også et hefte (etter hver helg) med oversikt over helgens øvelser og en tekst om de aktuelle chakraene som det er jobbet med.

18-20 oktober 2019 – Introduksjon til chakraene og Ajna chakra

Introduksjon til chakraene: Du introduseres du til chakraene og deres lokalisering. Etter en introduksjon til helgen starter selve undervisningen allerede fredag kveld med en kort avspenning hvor chakraene lokaliseres og kontaktes sammen med det naturlige åndedrett. Deretter lærer du Surya namaskara (Soløvelsen) og hvilket chakra du kan konsentrere på i hver av de 12 stillingene. I tillegg jobber vi med andre dynamiske og statiske yogastillinger som spesielt gjør ryggen mer fleksibel og får energien (prana) til å strømme mer fritt.

Grunnlaget for å jobbe med chakraene og Ajna chakra: Kroppen forberedes til meditasjon gjennom et enkelt yogaprogram av førmeditasjonsstillinger. Sinnet forberedes ved å jobbe med teknikker knyttet til Ajna chakra – det tredje øye. Når Ajna chakra er mer aktivt (vekket) kan de andre chakraene vekkes i tur og orden fra rot-chakraet (Mooladhara) og oppetter. Vi skal bl.a gjøre Tratak, en lys-meditasjon hvor du konsentrerer på flammen på et stearinlys, soløvelsen med chakra konsentrasjon, forskjellige yogastillinger som vekker Ajna chakra og ikke minst pusteteknikker som KapalabhatiMoorcha og Nadi Shodana. I tillegg lærer du Shambhavi mudra – konsentrasjon på øyenbrynssenteret.

Du lærer også Neti neseskylling. Det er ikke bare en yogateknikk som er bra ved forkjølelse, pollenallergi og bihulebetennelse – det er også en kraftfull teknikk for vekking av Ajna chakra. Meditasjonstilstanden introduseres gjennom Yoga Nidra, en dybdeavspenningsteknikk og du lærer Energiens kilde meditasjonen (Vishuddhi shuddhi) – en integrert energi og chakrameditasjon fra den tantriske yogatradisjonen. Energiens kilde er også en introdukson til den lengre og mer dyptgående Ajapa japa meditasjonen som vi skal jobbe med de resterende 3 helger.

Det blir også et foredrag om Pratyahara – avslappet konfrontasjon, en grunnleggende holdning i arbeidet med deg selv.

22-24 november 2019 – Mooladhara og Swadisthana chakra

Mooladhara & Swadhistana chakra: Du gjør selv neseskylling før morgenklassen. Vi gjentar noen av teknikkene fra første helg, men kommer ellers til i hovedsak å jobbe med nye yogaprogrammer designet for å lage mer energiflyt gjennom de to nederste chakraene. Du kommer bl.a til å jobbe med forskjellige hoftestillinger og ryggstrekk-variasjoner. Moola bandha (rotlåsen) og Jalandhara bandha (halslåsen) introduseres som to energi-brytere knyttet til chakraene sammen med pusteteknikken Bhastrika. De første trinnene i Antar Mauna – en tantrisk oppmerksomhetsmeditasjon – innlæres (en avansert utgave av mindfullnes). Dybdeavspenningen Yoga Nidra videreutvikles og vi kommer igang med chakra-meditasjonen Ajapa japa.

Vi gjør også en mindre utgave av Shank Prakshalana (Tarmskylling) – en yogateknikk for rensing av hele tarmsystemet. Tarmskylling gjenetablerer en fundamental balanse i kroppens energisystem og er en helt grunnleggende teknikk hvis du ønsker å utforske chakraene og energisystemet.

Det blir også foredrag om Chakraene og hvordan energistrømmene (Prana) vekkes og hjernehalvdelene synkroniseres gjennom bruken av pusteteknikken Nadi Shodana. Lørdag kveld gjør vi også Chakra rohana & avarohana – en sangmeditasjon for vekking av chakraene.

31 januar – 1 februar 2020 – Manipura og Anahata chakra

Manipura & Anahatha chakra: Du gjør selv neseskylling før morgenklassen. Konsentrasjonsteknikken Tratak gjentas og du lærer en variasjon av Soløvelsen kallet Chandra namaskara, Månehilsning. Helgens yogaprogram inneholder bl.a de klassiske stillingene Plogen og Fisken i tillegg til andre yogastillinger for vekking av Manipura og Anahatha chakra. Etter yogaprogrammet lærer du Uddiyana bandha (Magelås) og Agnisara (Næring av ilden), en kraftfull teknikk for vekking av Manipura chakra. Pusteteknikken Kapalabhati (Rensing av forhjernen) gjentas nå med magelås og du lærer Bhramari (Humla) – en teknikk for harmonisering av Anahata chakra.

Du får også gjøre 12 runder med Soløvelsen med mantra-sang. Vi jobber videre med Yoga Nidra dybdeavspenning med vekt på Chakra visualisering og Ajapa japa meditasjonen gjentas nå med flere trinn.

6-8 mars 2020 – Vishuddhi chakra og Bindu

Last ned brosjyre om Chakra - fordypelseskurs

Last ned PDF brosjyre om Chakra – fordypelseskurs

Det meste av helgen er det Mauna (stillhet). Fra lørdag formiddag til søndag midt på dagen er du taus. Det er være stille gjør det lettere å utforske de finere tilstander av meditasjon og er tradisjonell en betingelse for å lære de siste trinnene av Ajapa japa meditasjonen.

Vishuddhi chakra og Bindu: Du gjør selv neseskylling før morgenklassen. Vi starter med Nada yoga (konsentrasjon på indre lyder) – en teknikk for vekking av Bindu (toppen av bakhodet). Etterpå følger Soløvelsen med chakra konsentrasjon og det store klassiske yogaprogrammet – en sammensetting av klassiske yogstillinger for vekking av chakraene og harmonisering av energiflyten gjennom hele systemet. Agnisara gjentas og klassen avsluttes med Nadi Shodana.

I tillegg gjør vi andra integrerte chakra program slik som Stigen: et meditativt chakraprogram av Mudras og Bandhas og Shakti Bandha, et yogaprogram for vekking av energien.

De siste trinnene av oppmerksomhets-meditasjonen Antar Mauna innlæres i tillegg til Ajapa japa meditasjonen.

Hari Om Tat Sat

chakra by bjarke 2016Chakra-kurset har vært et populært fordypelseskurs i yoga og meditasjon hos Yogaskolen i Bergen i mange år. Kurset er for deg som har lyst til å bruke ett år til å gjøre noe godt for deg selv.

To helger om høsten og to om våren – og gjennom hele kurset – deltar du i en prosess som renser kropp og sinn. Energien vil etterhvert strømme mer fritt, oppmerksomheten og handlekraften skjerpes og stillheten rotfeste seg som en indre realitet.

Fysisk sett er chakraene assosiert med nervesystemet og de endokrine kjertlene i kroppen. Disse er hovedkontrollsentrene i den fysisk/mentale organismen med vitale påvirkninger av denne. Mange yogateknikker har en spesiell kraftfull og positiv virkning på en eller flere av disse kjertlene.

Ved konsentrasjon på chakraene – enten i en yogastilling eller i en annen teknikk eller i seg selv – stimulerer du energien slik at den flyter til chakraene. Dette vekker på sin side de slumrende delene av hjernen som er assosiert til de forskjellige chakraene. Det svarer til det å tenne et lys i et mørkt rom. Du går ikke til lam­pen for å tenne den, du vrir på bryteren slik at strømmen tilsluttes pæren, og se, det blir lys!

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som har lyst til å bruke ett år til å gjøre noe godt for deg selv. Et år med selvutvikling gjennom bruk av yogaens dyptvirkende metoder. Etterhvert oppdager du mer og mer hvem og hva du egentlig er… Du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset, og du trenger ikke å være spesielt fleksibel eller i god form. Utgangspunktet for kurset er deg selv, akkurat som du er.

Vi oppfordrer også yogalærere, terapeuter og andre innen helsesektoren til å delta. Som profesjonell er dine belastninger annerledes enn andres. I din situasjon er det viktig at du også tar vare på deg selv og får nytt påfyll… Metodene du lærer er nyttige redskaper i hverdagen.

Hva undervises det i?

Hver langhelg har to chakra i fokus, dvs du jobber med renselsesteknikker, fysiske stillinger, pusteteknikker, energivekkende øvelser, avspenning og meditasjon knyttet til disse chakraene. I løpet av hele kurset arbeider du deg gjennom alle 8 chakraene. I tillegg vil du i den 2. helgen gjøre tarmskylling. Gjennom hele kurset vil du gradvis lære den a­vanserte chakra-meditasjonen Ajapa japa og meditasjonen Indre stillhet. Kirtan, chakra-sang, sufi-dans, karma yoga og mauna (taushet) praktiseres under deler av helgene.

Karma Yoga

Du lærer mange ting på kurset, men alt foregår ikke i undervisningslokalet. Din kropp må kunne omsette den energi du oppnår gjennom øvelsene. En viktig del av prosessen som du gjennomlever er å delta i det felles arbeide omkring kursstedet: Oppgaver i hagen, hjelpe med matlaging og oppvask, rengjøring eller kanskje et reparasjonsarbeide på huset eller flytte noen stein.

Sosialt sett innebærer Karma Yoga (som disse aktiviteter kalles), at du kan gjøre noe sammen med andre og for andre og at du ikke forventer å bli vartet opp. Det er jo ikke en hotellferie du har kommet på, men et kurs for mennesker som vil arbeide med seg selv. Og det du gjerne skulle ha ut av det, er at du – når du har kommet hjem – lettere kan sette i gang med de oppgaver og utfordringer som venter deg. Aktivitet skaper energi og handlekraft.

«Når man er aktiv, er man stabil. Kun gjennom handling oppnår man stabilitet. Når man oppnår lykke er man aktiv. En som ikke kan finne lykken er ikke aktiv» (Chandogya Upanisad).

Denne hemmeligheten er det mange som har oppdaget på våre kurs.

Uten Karma yoga ville det ikke være mulig å kjøre så omfattende kurs som disse. Kurset tilbyr mange veier til fordypelse. Men de forventede resultatene kunne ikke oppnås på en harmonisk måte uten utadvendt aktivitet og felles oppgaver. Når du gir slipp på noe og gir noe, kan du bedre motta det du kom for. Energien omsettes og blir tilgjengelig for deg. Karma Yoga er en aktivitet som skaper balanse i hele kursforløpet og er derfor i høy grad medvirkende til å øke ditt velbefinnende.

Karma Yoga står på programmet ca 1-1,5 time hver dag. Utover det hjelper du 1-3 ganger (avhengig av antall deltakere på kurset) med oppvask og rengjøring etter lunsj og kveldsmaten.

Kursdagen kan se slik ut:

Fra   Til Aktivitet
6.30 7.00 Stå opp, morgenstell, neseskylling
7.00 7.30 Meditasjon/konsentrasjon
7.30 9.00 Fysisk yoga, mudra, pusteteknikker
9.00 9.30 Frokost – te, frukt og havregrøt
9.30 10.45 Karma yoga – praktisk arbeid
10.45 11.30 Yoga nidra dybdeavspenning
11.30 12.30 Ajapa japa meditasjon
12.30 16.30 Lunsj og fritid til kanotur, gåturer, badstu mm
16.30 17.30 Vekselpusten, mudra/bandha mm
17.30 18.00 Indre Stillhet meditasjon
18.00     Kveldsmat
20.30 22.00 Chakra-sang, sufi-dans, meditasjon og snakk
22.00     Vi går til ro

Lærere

Bjarke Jørgensen og Audhild Naustdal.

Hjemmearbeid

Størst utbytte av kurset får du, om du setter av 1/2-1 time daglig for å arbeide med kursets metoder. Du vil få utlevert et omfattende, gratis kursmateriell.

Praktiske opplysninger

Kurssted: Ask Kurssenter på Askøy – ca. 2 mil nord for Bergen. Kurssenteret ligger koselig til ved sjøen med fine turmuligheter i nærmiljøet. Overnatting i 1, 2 og 3-sengsrom i Hovedhuset, Tømmerhytten og Alkoven. Yoga og meditasjon gjør vi i Yogarommet. Se bildene fra kurssenteret i vårt galleri >>

Les også avsnittet om praktiske informasjoner og beliggenhet og fremkomst til kurssenteret.

Avmeldingsfrist: Avmelding må skje skriftlig per brev eller epost. Ved avmelding senere enn 1 måned før kurset betales 25% av kursavgiften. Hvis senere enn 14 dager betales 40% og senere enn 1 uke betales 60% av kursavgiften. Ved avmelding etter kursstart betales full pris. Avbestilling ved sykdom: Legg ved legeerklæring som dokumenterer sykdommen og du betaler kun et administrasjonsgebyr på kr. 500,-

Innstil deg på følgende:

En yogaretreat er en unik anledning til å stresse ned og lade opp batteriene. Under en retreat tar du en pause fra dine daglige påvirkninger, inntrykk og vaner. Under retreaten leser du ikke aviser eller ser på fjernsyn. Vi anbefaler også at du slår av mobiltelefonen. Å trekke seg tilbake på den måten i en periode, gir rom for å få et større overblikk og ro til det du er kommet for: å arbeide med deg selv.

Det er en god opplevelse å legge hverdagen til sides for en stund. Når du fordyper deg i yoga og meditasjon under slike betingelser, har det en kraftig virkning på kropp og sinn. Under oppholdet vil du oppleve at roen senker seg og etter retreaten vil du oppleve ny energi og inspirasjon til å ta fatt på hverdagen igjen.

Kursstedet er røykfritt, men viss du ikke klarer å la være, så tar du deg en tur alene så det ikke sjenerer de andre.

Overtal ikke andre

…til å bli med på kurset. Overtal ikke engang din partner, hvis denne ikke selv er fullt motivert til å delta. Kom for din egen skyld.

Kom som deltaker. Kom fordi du har lyst til å oppdage og arbeide med deg selv.

Velkommen på kurset!

Last ned vår brosjyre om chakra-kurset i Acrobat PDF format.

Chakra-kurs på Yogaskolen i Bergen

Kurset går også i Bergen på Yogaskolen 24 ganger over 2 sesonger, en gang i uken. Det er satt opp et kveldskurs om torsdagen med start i september. Les mer om kurset her >>>

«Chakra kurset på Ask har vært det som har gitt meg styrke i en tid med store forandringer i livet mit. Det har vært godt å høre dere snakke om yogapraksis og samtidig føle at det er sant eller gyldig for meg. Dere har gitt meg et rom å forandre meg i.

I løpet av kurset har små og store erkjennelser gitt meg fine øyeblikk av glede. Det fine fellesskapet som oppstår under chakra-sang, Sufi-dans og kirtan har jeg satt veldig stor pris på. Spesiell sangen har en sterk energivekkende virkning på meg. Dere har et sted som det er deilig å komme til, og badstue og vinterbading gir en skikkelig kick.

Sist men ikke minst har yoga og meditasjonspraksisen i weekendene gitt meg ro og hjulpet meg nærmere en daglig praksis hjemme. Spesiel Ajapa japa meditasjonen har hjulpet meg til å bryte ut av gamle mønstre og gitt meg mer kontakt med følelsene mine.

Jeg er veldig takknemmelig for å ha truffet dere.

Vennlig Hilsen Nina»

Nina fra Bergen

«Hei igjen Bjarke og Audhild. Takk for sist, en intensiv og givende samling.

Vil benytte anledning til å sende en takk til dere alle for hva dere gir av dere selv for at vi skal få så stort utbytte som mulig ut av en slik helgesamlig. Føler at det ligger som en “base” bak de beslutninger som tas og alt det som blir gjort for oss, og det føles både trygt og godt. TUSEN TAKK. Jeg har veldig stort utbytte av dette kurset, og kjenner både takknemlighet og glede over å få være med.

I dag er jeg veldig fornøyd med at jeg har gjennomført dette kurset, men samtidig litt trist fordi det er ferdig.

Alltid hyggelig å komme tilbake til dere, man føler seg velkommen, og man knytter kontakter med mennesker i løpet av 8 intensive helger.

Jeg har virkelig hatt STORT utbytte av kurset. Yogaøvelsene har gitt meg en mykere kropp og hodepinen er borte. Neseskylling hver morgen har bl.a. gjort at jeg ikke har hatt problemer med bihulen mere.

Men den største og mest verdifulle “gevinsten” er på det indre plan. Jeg har kommet “nærmere” meg selv, tryggere og mye mere i balanse. Jeg har også mye mere “rom” for andre mennesker, mere å gi.

Dette er et kurs jeg varmt kan anbefale til de som virkelig vil gjøre en innvestering i seg selv.

Jeg vet ikke helt enda hvor veien går videre, men det er ingen tvil om at jeg vil fortsette med yogaøvelser og meditasjon / pusteøvelsene. Ikke like lett å gjøre det alene uten instruksjon, en stemme som fører deg videre, men hvis jeg ikke gjør det noen dager, savner jeg det.

Takk igjen til dere alle, og lykke til med flere kurs.

Kjærlig hilsen Elsa»

Elsa fra Oslo

Inspirasjon og mer lesning

Om yoga

Yoga
Ikke et ondt ord om sved og anstrengelse, men med yoga er der tale om et velvære der grunder sig på andre principper.

Yoga og den finere energi
Selv om «De små luft- og spændingsfrigørende øvelser» er det første yogaprogram du møder på vores kurser, er det ikke bare for begyndere, det har også en dybere virkning. Pawanmuktasana, som det også hedder, ses ud fra en viden om vitalenergien, som i Indien kaldes Prana og i Kina Ki.

Om pusteteknikker

Hvorfor holde vejret?
Yogaens åndedrætsøvelser virker stærkt og præcist.

Rigelig med ilt!
Lægen blev nervøs: Opstår der mangel på ilt når jeg laver åndedrætsøvelser og holder vejret? Så han undersøgte sagen.

Træk vejret gennem næsen!
Det giver mere ilt til blodet, styrker immunforsvaret og er også godt for hjertet.

En EEG-måling på vekselåndedrættet, Nadi Shodana
En forbedret balance i hjernen gør dig klar, optimistisk og udadvendt!

Om neseskylling

Læs introduktionen til næseskylning her >>

Les mer her om neseskylling >>

Kjøp NoseBuddy neseskyllingskanne >>

Om dybdeavspenning

Meditativ dybdeafspænding
Lidt introduktionssnak om Yoga Nidra.

Billeder af hjernens aktivitet under Yoga Nidra
Et nyt kapitel i forskningen på meditation, blev det kaldt da forskerne offentliggjorde billederne af yogalærere under Yoga Nidra. Billederne blev taget med et af den moderne medicins mest avancerede instrumenter, PET-skanneren på Rigshospitalet i København.

Tantra og Yoga Nidra
For første gang fortæller Swami Janakananda om viden og metoder i Tantra som ligger bag de tantriske ritualer og som gør Yoga Nidra så enestående effektiv og dyb blandt afspændinger. Om Nyasa, Chakra, bevidsthed og beslutningen i Yoga Nidra.

Hvad de dog bruger det til
Menneskers meget forskellige erfaringer med Yoga Nidra…

 

Om meditasjon og avspenning

Om å oppdage stillheten
Artikkel av Swami Janakananda. Om bruken av oppmerksomhet i Tantra, om å ligge på ryggen i Savasana og Yoga Nidra – og litt om meditasjonen Antar Mauna (Indre Stillhet), metoder som i vår tid er hentet frem i lyset av Swami Satyananda.

Skumringstimen
Har vi haft en levende meditationstradition i Norden? Mediterede bedstemor? Måske uden at have vidst at det var meditation – hun kaldte det noget andet.

 

Om Indre stillhet meditasjon

Indre Stilhed meditation
Om den tantriske meditationen Antar mauna (Indre stilhed) – og om dens forfædre og søskende. En perle af en meditation – på én gang den mest grunnlæggende og avancerede. Den inledes med metoder som gør dig selvstændig i forhold til påvirkninger – såvel indre som ydre.

Om evnen til at opleve
«Nævn trolden ved navn, så sprækker den», siger de gamle eventyr. Lærerens fornemste opgave er at vække eleven til at kunne opleve. Den måske mest frigørende og helbredende evne vi ejer.

Om Energiens Kilde meditasjon

Energiens Kilde
Ved brug af meditation over længere tid kan hjerneaktiviteten ændre sig vedvarende. Den som mediterer regelmæssigt har altså en varig afspændingseffekt – også i hverdagen.

Psykisk energi
Energi er mere end en opdagelse i vor tekniske tidsalder. «Prana», «Ki», «Mana», «Odins kraft» – den psykiske energi har man kendt til i alle tider.

Om å utvide bevisstheten

På vej mot en større bevissthet – av Swami Janakananda
Hvordan håndtere yogien en utvidet bevissthet og forhøyet energi – samtale med beboene på Håå kurssenter – basert på en tekst av Swami Satyananda.

 

Chakra Retreat 2019-20

Tidspunkter: Hver helg starter fredag kl. 18.30 og slutter søndag kl. 16.30. Helgene er intensive – men det blir også tid til gåturer, badstu og annen rekreasjon.

Ta med: Løstsittende klær, regntøy inkludert tursko, sengetøy og håndkle.

Priser og betaling

Hver chakra-helg er et selvstendigt forløp, men ved påmelding til alle 4 får du 20% rabatt. Pris pr. per helg fra kr 3.600.

Enerom kan reserveres mot et tillegg i prisen. Begrenset antall så ta kontakt pr telefon eller epost.

Prisen inkluderer velsmakende økologisk vegetarmat, losji og undervisning.

Ask Kurssenter

Ask kurssenter ligger på Ask, ca 9 km nord for Kleppestø på østsiden av Askøy, 2 mil nord for Bergen. Kurssenteret ligger usjenert til ved sjøen med utsikt inn mot Bergen. Det er fine turmuligheter i nærmiljøet.

 

 

 

 

Kontakt:

Ask kurssenter
Floridavegen 81
5307 Ask
ask@stillhet.no
+47 56 15 15 00