Historikken til Ask kurssenter

Hovedhuset i håndlaftet tømmer med Pyramiden og byfjorden til venstre

Historien om Ask kurssenter

Hele eiendommen Floridavegen 81 (Gbnr 1/152,164) er livsverket til Bjarke Jørgensen og Audhild Naustdal. Det er kontinuerlig oppgradert og bygget ut til den perlen av en eiendom det er i dag. Bjarke og Audhild fikk Askøy kommune sin Byggeskikkpris i år 2000 for hovedbygget og tunet.

Under er et oversiktskart over eiendommen (som også viser Floridavegen 79):

Map of Ask retreat Centre 2020

Historisk tilbakeblikk

1989

Audhild Naustdal og Bjarke Jørgensen kjøper eiendommen Gbnr 1/152,164 fra forfatteren Rolf Sagen. Det stod en gammel hytte og do/bod til forfalls. Av brukbart materiale fra hytten ble den første Alkoven oppført som et midlertidig overnattingssted.

1990

Bjarke og Audhild bygger Tømmerhytten uten å ha tilgang til vei, kommunalt vann og kloakk. Tømmerhytten fungere nå som overnattingsplass i helger og ferier.

1991-94

Vi får på plass veirettigheter og bygger vei inn til eiendommen.

1995

Vi bygger selv hovedhuset med basis i et laftet tømmerbygg som vi fikk rimelig gjennom en venn.

1997

Våre årlige yoga sommerkurs i Bergsdalen må opphøre grunnet at DNT må bruke Alexander Grieghytten selv. Vi undersøker høyt og lavt muligheten av å leie andre kurssteder på Vestlandet og innser, at vi kan bruke det nye huset vårt og de to hyttene (Alkoven og Tømmerhytten) for mindre kurs. Vi avholder vårt første feriekurs som ASK KURSSENTER om sommeren.

Ask kurssenter blir nå en del av den selveiende stiftelsen Skandinavisk yoga og meditasjonsskole (stiftet av Bjarke i 1983). Stiftelsen har fra nå av 2 avdelinger: Yogaskolen i Bergen og Ask kurssenter.

1999-2005

Her har jeg spesielt lyst til å trekke frem både den praktiske og den økonomiske støtten vi har fått av Alexander Meyer.

Alexander blir involvert i Ask kurssenter og ønsker å bidra med utviklingen av senteret. Han kjøper opp eiendommer rundt kurssenteret, pusser opp noen av dem, etablerer kommunalt vann for alle de ca 40 eiendommene tilknyttet Floridavegen, bygger stort privat kloakk-anlegg tilgjengelig for oss og naboene, betaler bygging av Pyramiden og trappe til sjøen, oppussing av naustet og etablerer privat strømnett for oss og naboene. Fra 2004 kan Bjarke og Audhild m/barn bo litt mer komfortabelt under kursene da Ask kurssenter nå også bruker Floridavegen 74 med kjøkken, overnatting og spisestue. Alexander Meyer donere i 2005 al utbygging han har gjort og alle eiendommer han har ervervet på Ask til stiftelsen Skandinavisk yoga og meditasjonsskole. Vi er dypt takknemlige for Alexander sitt bidrag som også har preget utviklingen av kurssenteret frem til det det er i dag.

2011

Yogarommet under hovedhuset bygges om slik at det nå kan ta opp til 14 elever.

2014-15

Bjarke og Audhild har lenge ønsket å kunne bruke hele eiendommen sin ved sjøen til kursvirksomhet. I 2014 ble Floridavegen 72 solgt. Det finansierte bygging av ny økologisk enebolig på tomten over Floridavegen 81. De flytter inn der (Floridavegen 79) i 2015. Ask kurssenter får nå tilgang til alle hus på Floridavegen 81 ved gjennomføring av både dagskurs og overnattingskurs.

2023

Bjarke og Audhild selger Floridavegen 79 og flytter ned igjen i Floridavegen 81. Det har vært 7 fine år med et tydelig skille mellom privatliv og kursvirksomhet. Bjarke er nå pensjonist (68 år) og Audhild blir det om noen få år. De siste årene av sitt yrkesaktive liv ønsker begge å tilby et redusert antall kurs og retreat på Ask kurssenter.

Nå og fremover

Gjennom Alexander Meyer sitt bidrag på starten av 2000-tallet – og vår egen og andres arbeidsevne – har vi langsomt kunne bygge ut kurssenteret de siste 20 årene under trygge økonomiske rammer og med et enda bedre tilbud til våre mange elever og andre kursarrangører.

Ask kurssenter er også bygget opp gjennom de siste 26 årene med god hjelp fra de mange menneskene på kursene våre som har hjulpet til med vedlikehold og gitt en hjelpende hånd. Takk for det!

På Ask kurssenter er det både undervisning for Askøyværinger med ukentlige kurs i tillegg til retreat i form av sommerkurs av varierende lengde.

Yantra