Bhramari – Humlebien


I denne artikel præsenterer vi: Bhramari Pranayama. Navnet er afledt af ordet for den indiske sorte humlebi Bhramari; det beskriver den karakteristiske brummende lyd, som man frembringer mens man ånder ud i denne åndedrætsøvelse.

Adjektivet bhramarin kan på Sanskrit også betyde “honningsød” eller “det som fremkalder henrykkelse”. Bhramari har en øjeblikkelig afspændende virkning på hjernen. Udfører man den nogle minutter om dagen, kan den fjerne mentale spændinger og sænke højt blodtryk.

Bhramari

„Ved regelmæssig udøvelse af denne pranayama [Bhramari] opstår der lyksalighed i yogiens hjerte” (Hatha Yoga Pradipika)

Fremgangsmåde

Vi vil her beskrive to variationer af Bhramari. Først den indiske, som er den bedst kendte: Sæt dig i en meditationstilling med ret ryg. Placer hænderne på knæene og luk øjnene. Ånd dybt ind gennem næsen og hold vejret. Læn dig lidt fremover, så du støtter på de strakte arme med vægten på knæene (se billedet). Bøj nu hovedet, så hagen rører ved brystet (hagelås). Træk derefter bækkenbunden dvs. kønsdelene, mellemkødet og endetarmsmusklen sammen (rodlås). Hold vejret et stykke tid i stillingen. Inden du ånder ud, slap først af i bækkenbunden. Løft derefter hovedet, slap af i skuldrene og sid opret. Luk for ørene ved at presse de små øreflapper ind mod øregangen med pege eller langefinger. Albuerne holdes ud til siden, så brystet er åbent. Udåndingen sker gennem næsen, medens munden er lukket (underkæben holdes afspændt så tænderne i over- og undermunden ikke rører hinanden). Under udåndingen frembring en jævn, dyb og forholdsvis kraftig brummende lyd som en humlebi.

Bliv ét med lydvibrationerne og lad dem fylde hele hovedet, ja, måske hele kroppen. Efter udåndingen, så lad hænderne hvile på knæene og træk vejret normalt.

Gentag dette 9 gange.

Sid derefter stille med lukkede øjne.

Hagelås (Jalandhara Bhanda) og rodlås (Moola Bandha) anvendes også ved en række andre åndedrætsøvelser for at forstærke virkningen. De stimulerer de finere energistrømme (nadi) og påvirker samtidigt blodtryk, hjerteslag og blodtilførsel til bestemte områder af hjernen; samt fastholder en afspændt tilstand i hjernen.

En anden variation af Bhramari stammer fra Tibet. Varm håndfladerne op ved at gnide dem hurtigt mod hinanden. Mens du ånder ind, så lad de varme håndflader glide op over ansigtet, fra halsen over kinderne og panden op til issen. Albuerne peger nu ud til siden. Under udåndingen frembring den samme dybe lyd som ovenfor beskrevet, mens hænderne føres ned over ørene – de lukkes først af håndrod, så af håndflade og til sidst af langefingrene – og videre nedover halsen til håndfladerne mødes foran brystet.

Lav den 9 gange.

Sid derefter stille med lukkede øjne (tag den i det hele taget med ro i de første 20 min. efter åndedrætsøvelser).

En mere harmonisk graviditet med Bhramari

Ved udåndingen bliver hjernen påvirket af den brummende lyds vibrationer. I følge den indiske læge Dr. Singh, påvirkes de områder af hjernen (reticular formation) som nedbryder angst og som fremmer en ligevægtig sindstilstand. På samme måde mener hun at hypothalamus og hypofysen stimuleres. De findes midt i hjernen og har overordnet kontrol over det autonome nervesystem samt det samlede hormonsystem i den menneskelige krop. Eller sagt på en anden måde, her findes porten til hele kroppens velbefindende.

Bhramari dannede grundlag for et klinisk forskningsprojekt, som i 1993 blev gennemført på Monghyr Sygehus i Indien i samarbejde med Bihar School of Yoga. Dr. Singh undersøgte i løbet af et år 448 gravide kvinder. Alle havde de samme betingelser (medicinsk tilsyn, diætanvisninger, fødselsforberedelse etc.) med én undtagelse: 112 af kvinderne praktiserede Bhramari 1 – 2 gange om dagen i 5 – 10 minutter under hele graviditeten; og det fortsatte de med under første fase af selve fødslen. Rapporten bragte følgende resultat for “bhramari-gruppen”:

  • normalt blodtryk hos alle, mod 25% med forhøjet blodtryk i kontrolgruppen (forhøjet blodtryk er almindeligt forekommende under graviditet).
  • lavere antal spontane aborter (2% i modsætning til 8%).
  • færre for tidlige fødsler (2,6% mod 5%).
  • gennemsnitligt ca. 25% kortere fødsler.
  • ingen brug af smertestillende midler under fødslen.
  • kun ét tilfælde (1%) af kejsersnit mod 4% i kontrolgruppen.
  • ingen af de nyfødte led af iltmangel (0% mod 12%).
  • tydelig større gennemsnitsvægt hos de nyfødte (3325 g mod 2850 g)

Disse resultater forklares ved, at der under svangerskabet var mindre angst og stress som følge af den regelmæssige brug af Bhramari. Kvindernes hormonbalance blev bedre reguleret, hvilket fremmede fødslen af sunde børn.

Musikalitet og Nada Yoga

“Hvis man arbejder koncentreret med musik i længere tid ad gangen, og trænger til at “slappe af i ørene” så er Bhramari en god øvelse” siger Turiya som spiller saxofon.

Gennem Bhramari vækkes bevidstheden om finere svingninger. Det er derfor et værdifuldt redskab for musikere til udvikling af toneøre og musikalitet. Bhramari er en del af den klassiske musikuddannelse i Indien.

Vil du fordybe dig i Nada Yoga og opleve de indre lyde så er regelmæssig brug af Bhramari en vigtig forberedelse.

Efter udførelsen forbliver du siddende helt stille med lukkede øjne i en af de stillinger som er beskrevet i Nada Yoga – ydre og indre og koncentrerer på de indre lyde.

Pranayama

Yogaens åndedrætsøvelser (pranayama) bliver ofte beskrevet som en nøgle til koncentration og kreativitet. Det er ikke så underligt. Næppe noget andet terapeutisk system, om man nu vil kalde pranayama sådan, har en tilsvarende umiddelbar indflydelse på menneskets nervesystem og derved også på sindet.

Allerede navnet antyder det: prana på Sanskrit betyder energi og yama at kontrollere, at være bevidst om. Gennem en regelmæssig praksis af åndedrætsøvelser bliver den finere psykiske energi (prana) vækket. På en harmonisk måde opløses blokeringer. Når energien strømmer uhindret, kan man slippe begrænsende tilstande som rastløshed, mangel på energi eller forvirring. Pranayama er et kraftfuldt værktøj til at lade sindet falde til ro, og en god forberedelse til meditation.

I de seneste årtier har den medicinske verden forsket en del i effekten af pranayama. Interessen er verdensomspændende, og de ca. 40 undersøgelser, der er blevet offentliggjort, stammer fra bl.a. Tjekkoslovakiet, Indien, Tyskland og USA. Hidtidige resultater: Forbedret evne til at slappe af,nedsættelse af stress, normalisering af blodtrykket, både for højt og for lavt! – forøget almen vitalitet, større lungekapacitet, balancering af forholdet mellem de to hjernehalvdele – og gode resultater ved anvendelse i astma terapi.

Undersøgelser har tillige påvist at det at brumme, synge mantra og især Bhramari Pranayama (Humlebien) øger produktionen af Nitrogenoxyd (NO) i pande og bihuler.