Tantra – yogien, kunstneren og den lærde

En kollage til minde om Swami Satyananda Saraswati 1923 – 2009, Sohan Qadri 1932 – 2011 og Ajit Mookerjee 1915 – 1990

af Swami Janakananda Saraswati


Der siges og skrives meget om Tantra i Indien, i Tibet og i Vesten. De ægte tantrikere skriver imidlertid lidt, hvis overhovedet noget; de „hvisker“, dvs., de videregiver hemmelighederne direkte, fra menneske til menneske. Sådan som jeg har oplevet det, er Tantra yogaens oprindelige kilde i Indien.

Der er mange forestillinger om Tantra i omløb. Den lærte siger: „Tantra er kilden til mantraerne og yantraerne.” Manden på gaden, f.eks. i Mumbai eller i Delhi, siger „Der drejer sig bare om sex.“ Anderledes er det med yogierne som RamakrishnaSri AurobindoSwami Muktananda og frem for alt med min lærer og guru …

Tantrisk yoga

Det som har været godt ved vor tid, er den frihed vi har haft til at gennemprøve og udøve hvad der tidligere har været utilgængeligt. Det som Tantra står for: den oprindelige yoga, meditationerne og ritualerne.

Paramahansa Satyananda i 1990erne

“Tantra er i sit inderste væsen en praktisk videnskab snarere end en intellektuel, og kun praksis fører til ægte erfaring og virkelig forståelse. … Måske Tantras største bidrag til den moderne verden vil ikke bare være at klargøre hvad sindet er og sætte det i det rette perspektiv, men at videregive teknikker så vi kan opleve sindet i sig selv og i sidste instans overskride dets begrænsninger.”
Swami Satyananda

Tantriske ritualer

Gennem ritualerne konfronterer og forvandler du din grundlæggende frygt. En frygt, der begrænser dine potentialer og dit mod til at bruge dem. Det sexuelle ritual begynder med en omfattende forberedelse: at rense dig selv, fysisk og psykisk; at rense huset; at massere partneren; at forberede din tilstand med yoga og  frem for alt at indtage et måltid før selve handlingen.

Sidst i tresserne, da jeg levede hos Swami Satyananda i hans ashram i Indien, spurgte jeg ham om hvordan han stillede sig til at introducere det tantriske chakra – en cirkel hvor 16 par sidder og deltager i et seksuelt ritual. Swamiji mente, at tiden ikke var inde til en sådan handling.

Fem år senere, da jeg skrev bogen Yoga, Tantra og Meditation i min hverdag, ønskede jeg at slå hul på den datidige opfattelse at yoga kun er for asketer og beskrive yoga ligeså åben som Swamiji havde givet mig den. Derfor kom kapitlet om Den tantriske seksuelle Handling med – hvilket han billigede.

“Et ritual er ikke bare at forsyne sig med kraft. Definitionen på et ritual er, at du må tømme dig selv først, så får du noget tilbage. Du må vide hvordan ritualet virker, for hvis du ikke kan tømme dig selv, får du ingenting.
Sohan Qadri

Tantrisk kunst

På vej tilbage til Danmark i 1970, opholdt jeg mig et stykke tid i Delhi, hvor jeg mødte Ajit Mookerjee. Han var dengang direktør for Craft Museum. Hans første bog Tantra Art var netop blevet offentliggjort – den overvældede mig. Jeg anede ikke, at der eksisterede en kunst på et så højt niveau – og at den kom fra samme baggrund og tradition som den yoga og meditation, jeg var indviet i under årene med Swamiji.

Ajit Mookerjee 1973 at Håå Retreat Center

“Denne kunst er ikke et erhverv, men en vej mod sandhed og selvrealisering både for den der skaber den og for beskueren.”
Ajit Mookerjee

Swamiji havde vist mig de tantriske mantraer og yantraer, og nu , bekræftede de yogiske kunstnere mine oplevelser på en ny og inspirerende måde.

For at trænge gennem den gådefulde stilhed har shilpi-yogin [som udtrykker sig selv genem kunst] anvendt de yogiske processer … Hvad shilpi-yogin når frem til gennem form og farve har i forbindelse med hans indre åndelige vækst.
Ajit Mookerjee

“ Jeg mener at enhver handling et menneske foretager sig med opmærksomhed — er yoga. Det at lave en chapati er lige så meget yoga for mig som det at male et billede, det at lave mad eller tænke på noget.
For maleren er der et tomt lærred, og det er et flag — sulten med åben mund, og hvis du ikke giver dette lærred noget at spise, så får du aldrig malet noget billede. Det er dig der er maden, det er kunstneren der er maden. Han må lade sig sluge fuldstændig. Det er sådan et ritual fungerer.
Sohan Qadri

Maleren og digteren Sohan Qadri voksede op i en landsby i Punjab i Nordindien i et miljø, hvor Tantra var del af livet. Han er i dag verdenskendt og repræsenterer Tantras tidløse kunst. Han bosatte sig i København, og jeg mødte ham kort efter jeg vendte tilbage til Danmark.

Maleri af Sohan Qadri

“Tantra er en opdagelse af, at der er noget ud over det æstetiske, udover det vi vanemæssigt oplever med vore sanser. Det æstetiske er blevet indeklemt af det helt materielle — poesi, litteratur, maleri, og beskrivelsen af dem er begrænset til at det skal være pænt og at det skal behage.
Så længe det kun er med sanserne og forestillingerne du opfatter, så længe oplever du ikke magien i et billede.
Jeg er ikke imod sanseoplevelsen, den er berigende og tilfredsstillende, men det bliver på det materielle plan. Det vil ikke blive udforsket dybere. I den primitive kunst derimod, arbejdes der med dette. Der er mere nærhed — du berører andre lag end blot sanserne. Tantrakunst er ikke kun for sanserne. Symbolet vækker noget der ligger ud over sanserne, ud over det æstetiske.”
Sohan Qadri

De seksuelle ritualer

Der er noget der er højere end kærlighed, og det er enhed. (Swami Satyananda)

Pancha Makar ritual med Sohan Qadri. Fotograf Torben Huss 1973 i København.

Mit bekendtskab med Ajit Mookerjee, åbnede op for endnu en side af Tantra. Omkring det tidspunkt, hvor han begyndte at besøge vores ashram i de tidlige ​​1970’ere, blev hans anden bog Tantra Asana udgivet. Asana betyder her, de seksuelle stillinger. Denne bog viste sig at være lige så inspirerende som den første og under et af hans besøg, besluttede vi at gå fra teori til handling og arrangere et Maithuna-ritual – Chakra Puja – på Håå Retreat Center i Sverige.

Gennem Tantra asana frigør sex os fra sex, og vi bliver befriet til et plan af kosmisk bevidsthed. Selve stillingen er et middel til at udtrykke ren glæde (ananda), hvor yogien og yoginien indser, at universets elementer og kræfter findes i hende og ham.
(Ajit Mookerjee)

Sohan Qadri blev min sparringspartner og livslange ven. Sammen med ham kunne jeg undersøge det grundlæggende i Tantra og udvide kendskabet til den tradition, jeg oprindeligt havde modtaget fra Swami Satyananda. Han havde også, opdagede jeg gradvist, en både praktisk og filosofisk viden om den seksuelle side af Tantra.

Swami Janakananda og Sohan Qadri i Håå Retreat Center tidligt i 1990erne

“Tantra har til enhver tid været åben overfor menneskets fysiske og psykiske behov og gjort dem til del af menneskets åndelige stræben. Præcise og virkningsfulde metoder blev udviklet for dem der ønskede at arbejde med sig selv. Kvinden og manden, med deres kroppe og sind, deres længsler og håb, blev nu vigtige bestanddele i dette tantriske yogaritual. Det at kvinden og manden sammen blev aktive deltagere i brugen af disse metoder, på vejen mod frihed og indsigt, sikrer at ritualernes lykkedes i transformationen af bevidstheden.

Som sex er forbundet med livet, sådan er sex også forbundet med Tantra. Sex indtager en central plads i livet og Tantra giver det bare den placering der tilkommer det.”
Sohan Qadri

Pancha Makar ritual med Sohan Qadri. Fotograf Torben Huss 1973 i København.

“I ethvert menneske mødes det fysiske og psykiske i orgasmen. Og dette møde i ekstasens øjeblik kalder vi seksuelt.”
Sohan Qadri

 

 

 

 

 

“Når I forenes i samlejet, vær opmærksom på ilden i begyndelsen, og, ved at fortsætte sådan, undgå de hendøende gløder i slutningen.”
(Vigyana Bhairava Tantra)

 

Tantra traditionen og den menneskelige udvikling

Af og til møder jeg den opfattelse, at den store tantriske Kriya Yoga enten er en etisk disciplin eller en seksuel praksis. Sidstnævnte er måske baseret på ideen, at alt tantrisk handler om sex. Dette er dog ikke tilfældet, tag f.eks. den 5000 år gamle tekst Vigyana Bhairava Tantra. Den indeholder 112 praksis, hvoraf kun fire er af seksuel karakter.

“Vækningen af kundalini er meget vanskelig. Du kan prøve forskellige yogiske og religiøse fremgangsmåder som er udviklet gennem tiderne, de kræver imidlertid en omfattende selvdisciplin og streng livsførelse. Der er så mange ’må’ ’må-ikke ’-regler, at en normal person finder det uspiseligt. Derfor udviklede rishierne i den tantriske tradition en række metoder, der let kan bruges af enhver type aspirant uanset dennes livsstil, vaner og overbevisning. Selvfølgelig er der mange metoder i Tantra, men af ​​dem alle er Kriya Yoga den mest virkningsfulde og velegnede for det menneske, som er involveret i den moderne verden.”
Swami Satyananda

Kriya Yoga er ikke en seksuel praksis, ej heller en etisk. Jeg ser den som en Sadhana for dem, der er kommet til et sted i deres åndelige evolution, hvor de indser, at de selv må deltage. Hidtil har udviklingen, som vi alle er del af, foregået af sig selv – tilsyneladende ubevidst. For mig at se, er sand åndelighed når vi tager skridtet fuldt ud og deltager bevidst i evolutionen – når vi finder vejen til den dybere identitet, og ikke bare tror at vi er personligheden på overfladen.

„Jeg er seeren af alt det, som sker i mig. Jeg er upartisk, objektiv og klynger mig ikke til noget.”
Swami Satyananda

Swami Satyananda viser Maha Mudra fra Kriya Yoga, i BSY, Monghyr 1968

I slutningen af ​​1970’erne stod jeg som lærer overfor den udfordring at måtte afgøre, om jeg ville have de seksuelle metoder med som en del af min undervisning. Hvis ja, burde jeg med stor konsekvens gå videre i min undersøgelse af den seksuelle side af Tantra – inspireret af mine to venner Sohan Qadri og Ajit Mookerjee.

Den mere avancerede Kriya Yoga (Kundalini Yoga) som giver dig nok energi til at gøre en forskel i dit liv – og de andre tantriske meditationer som Indre Stilhed tillige med Yoga NidraPrana Vidya, m. m., metoder som blev afsløret for os af Swami Satyananda i 1960’erne, lå mit hjerte nærmere. Jeg valgte at kreativt begrænse min undervisning til denne vidunderlige Sadhana.

Selvfølgelig er der et grundlæggende formål med enhver tantrisk proces: at kunne give slip på frygt og udvide bevidstheden – det indebærer at du indser, at personligheden og sindet er redskaber for sjælen og ikke din sande identitet.

I tidligere tider havde ordet Geist (sind) på tysk betydningen: „Schrecken der Seele“ – Det som skræmmer sjælen. Hvilken visdom eller indsigt bygger denne beskrivelse af sindet mon på?

 

Malet af Carsten Crone Caroc, en dansk kunstner og yogi.

 

Vigyana Bhairava Tantra, i Paul Reps bearbejdelse og oversættelse, siger Devi:

“O Shiva, hvad er din virkelighed?
Hvad er dette vidunder fyldte univers?
Hvad får frø til at opstå?
Hvem er i centrum for det universelle hjul?
Hvad er dette liv hinsides form som gennemstrømmer formerne?
Hvordan kan vi blive fuldstændigt ét med det, hævet over rum og tid, navne og beskrivelser?
Fjern mine tvivl!”

Shiva svarer hende, dog ikke med lange forklaringer om den virkelighed hun spørger, men med at foreslå at hun oplever nogle af 112 instruktioner som leder til dybe og personlige – eller udover personlige – erfaringer. Med denne vejledning siger han underforstået: ’Så skal du se:’

“Dette såkaldte univers forekommer som et gøglespil, som et blændværk. Vil du være lykkelig, se det som sådan.”

 Og:

“Mens du kærtegnes, søde prinsesse, bliv ét med kærtegnene som et evigt liv.”  

Om Tat Sat


Billedet i fuld bredde, allernederst på siden, er malet af Bjarke, kunstner, yogi og grundlægger af Skandinavisk Yoga og Meditationsskole i Bergen i Norge.


Inspirationen til denne artikel fik jeg fra redaktøren på det tyske blad Yoga Aktuell, hvor den først blev udgivet i december 2017/januar 2019.

Lænker: