Yoga

– og noget helt grundlæggende ved brugen af Asana: yogastillinger


Yoga handler om kunsten at leve. At kunne hvile i sig selv og have balance i livet, balance mellem aktivitet og hvile, mellem spænding og afspænding, mellem det ydre og det indre.

Yoga handler også om at være i stand til at vende tilbage til denne balance, hvis den et øjeblik skulle være forsvundet eller for en tid være glemt helt bort. Og til det bruger vi bl.a. yogaens stillinger som kaldes Asana.

Vi begynder med at ridse et grundtræk om yogaen op. I andre artikler går vi i detaljer om enkelte stillinger og programmer.

Ofte opfattes Asana som en slags gymnastik. Men i modsætning til gymnastik, hvor bevægelse er det grundIæggende og ikke altid udføres lige bevidst, gøres yogastillingerne under stor ro og med fuld opmærksomhed og kaldes ikke øvelser, men stillinger. De er baseret på en tidløs viden om, hvordan kroppen fungerer, i sig selv og i sammenhængen med sindet og den psykiske energi.

Med Asana menes en korrekt udført, stabil og behagelig stilling, udviklet, gennemprøvet og overleveret fra lærer til elev i generationer. Asana påvirker kroppen på forskellige måder, muskulaturen, organerne, blodkredsIøbet, nervesystemet, kirtlerne og åndedrættet (se f.eks. artiklen om Hovedstand).

Her skal vi begrænse os til én fremgangsmåde, nemlig den, at når en muskel holdes strakt, så falder spændingen, mere og mere jo længere tid man holder strækket, musklen slapper af. Dette kan konstateres ved at måle muskelspændingen, mens man befinder sig i stillingen. Derfor står eller sidder man helt stille i flere minutter i hver yogastilling, og med et sæt af forskellige stillinger kan man bogstaveligt talt nå alle muskler i kroppen.

Man overanstrenger sig ikke, men går så langt ind i stillingen, som kroppen tillader og bliver der et stykke tid. Lidt efter lidt falder spændingen så meget, at det bliver muligt at komme længere ind i stillingen. På denne måde bliver alle yogastillinger med lidt øvelse behagelige at udføre.

Asana giver en umiddelbar oplevelse af velvære og på længere sigt et godt helbred, og gør sindet koncentreret – stillingerne har imidlertid et videre formål: De forbereder til den meditative tilstand og forstærker den.