Personvern

Vi gjør oppmerksom på at alle personopplysninger som tastes inn via vår webshop (eller andre steder på www.stillhet.no) ikke videregis eller videreselges til tredjepart.