Chakra - esoterisk yoga

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av fysiske øvelser, pusteteknikker, holdninger/låser, avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Oppvarming: De første fire gangene på kurset vil vi spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Antar mauna (Indre stillhet).

2. Chakra og energistrømmer: De neste 14 gangene legger vi spesielt vekt på arbeidet med de enkelte chakraene i tur og orden. I tillegg vil vi også arbeide med integrerte chakra-teknikker som Chakra vajrohan (Chakra-sang), og liten Ajapa japa (Energiens kilde).

3. Ajapa japa: De siste 6 gangene og på helgekurset vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i ni trinn. De siste trinn i Antar mauna (Indre stillhet) innlæres.

Det praktiske arbeidet vil bli fulgt opp med samtale rundt emnet for større forståelse og inspirasjon. Men det er først og fremst et kurs for opplevelse og erfaring!

Hjemmearbeid

Størst utbytte av kurset får du, om du setter av 1/2-1 time daglig for å arbeide med kursets metoder. Du vil få utlevert et omfattende, gratis kursmateriell.

Velkommen på kurset!


Chakra - esoterisk yoga - 1. gang

  • 01:41:33
  • 0%
Introduksjon til chakrakurset. Undervisning i yogastillinger (Asana) som gjør ryggen mer fleksibel slik at energien kan flyte mer fritt gjennom chakraene. Bølgepusten introduseres som en pusteteknikk (Pranayama) som også gir mer energiflyt og forbereder kroppen for andre pusteteknikker. Undervisningen avsluttes med en kort oppmerksomhetsmeditasjon på Chakraene.