Indre stillhet meditasjon

Lesson description

Indre stillhet (Antar Mauna) er en oppmerksomhetsbasert meditasjonsteknikk i 7 trinn. Du lærer meditasjonen gradvis. Første gang på kurset lærer du første trinn i meditasjonen. Neste gang gjentar du første trinn i tillegg til at du lærer andre trinn. Slik fortsetter det utover kurset inntil du har lært hele meditasjonsteknikken. La det gå 3-7 dager mellom hver gang du følger et nytt videoforløp og lærer et nytt trinn. Mellom disse jobber du selvstendig med meditasjonen. Gjerne sett av 15-20 minutter daglig før frokost eller kveldsmaten. Som nybegynner vil du legge mest vekt på de første trinnene, og senere vil de siste delene av Indre Stillhet få mer vekt. - I tillegg til meditasjon jobber vi også med avspenning - både korte avspenningsforløp på 5-10 minutter og lengre avspenninger som dybdeavspenningen Yoga nidra. Evnen til å kunne slappe av er helt grunnleggende for å kunne gå dypt i meditasjonen.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 6 timer

Indre stillhet meditasjon - 3. gang

Først instruksjon i en kort utgave av meditasjonen (som heter «Frontal being») som det er lett å praktisere selvstendig, dernest en lengre utgave av Yoga nidra dybdeavspenning og tilsist videreutvikles Indre stillhet med å gjenta instruksjonene i 1. og 2. trinn og introdusere 3. trinn. <span style="color: #999999;"><strong>Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time</strong></span>

  • 01:02:26
  • 0%
Først instruksjon i en kort utgave av meditasjonen (som heter «Frontal being») som det er lett å praktisere selvstendig, dernest en lengre utgave av Yoga nidra dybdeavspenning og tilsist videreutvikles Indre stillhet med å gjenta instruksjonene i 1. og 2. trinn og introdusere 3. trinn.

Instruksjon: Bjarke | Varighet: 1 time