Introduksjon til klassisk yoga

Lesson description

Prøvetimen under er en introduksjon til klassisk yoga med undervisning som vi typisk har i begynnelsen av et kursforløp, midt i kurset og sist i kurset. Prøvetimen varer ca 1 time og 25 minutter.

Når du har vært gjennom prøvetimen et par ganger (og spesielt Hilsen til Solen) kan du fint gå videre med de 3 andre (kortere) yogaprogram på rundt en halvtime hver. Her undervises i Sol, jeg hilser deg og Hilsen til månen i tillegg til et par andre mer meditative stillinger.

God fornøyelse, Audhild og Bjarke

Chandra namaskar - Hilsing til månen

Chandra namaskar (Hilsing til månen) + Universalstilling. <span style="color: #999999;"><strong>Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 30 minutter</strong></span>

  • 23:52
  • 0%
Chandra namaskar (Hilsing til månen) + Universalstilling.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 30 minutter