Kurs i Pust og avspenning

Lesson description

Online kurs i pusteteknikker og avspenning fra den klassiske yogatradisjonen

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 5 time. 

Pust og avspenning - 2. gang

Teknikkene fra første gangen gjentaes og fordypes i tillegg til at nye øvelser introduseres. <span style="color: #999999;"><strong>Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time. </strong></span>

  • 55:38
  • 0%
Teknikkene fra første gangen gjentaes og fordypes i tillegg til at nye øvelser introduseres.

Instruksjon: Bjarke | Elev: Sol | Varighet: ca. 1 time.