Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

1. Vekking av oppmerksomheten

<strong>Les side 1 - 36 i Chakra-boken </strong>(side 7 - 42 i E-boken). Det er kapitlene; Introduksjon, Asana - yogastillinger, Pranayama - yogapust, Chakra-lokalisering og Vekking av ryggsøylen. <strong>Kurset starter med at oppmerksomheten vekkes i kropp og sinn</strong> gjennom fysiske øvelser, pusteteknikker, avspenning og meditasjon. Først en kort introduksjon og så starter den praktiske undervisningen med en kort innledende avspenning, Shavasana, på rundt 5 minutter. Evnen til å sitte i en god meditasjonsstilling trenes opp gjennom et kort program av før-meditasjonsstillinger: Føttene, Sommerfuglen, Halv sommerfugl, Vugging og Lotusfrøet begge sider. Alle meditasjonsstillingene gjennomgåes: Diamantstillingen, Den enkle stillingen, Halv-lotus stilling, Lotusstillingen og Den perfekte stillingen. Videre trenes ryggens fleksibilitet opp gjennom innlæring av Surya namaskara: Sol, jeg hilser deg. Pusteteknikkene Bølgepusten og Vekselpusten introduseres. Etterpå en avspenning på rundt 10 minutter og til sist meditasjonen Det indre rommet, første trinn. Jeg kan også anbefale at du arbeider med meditasjonene <strong>Kroppsbevissthet</strong> (lydfil nr 3) og <strong>Åndedrettsbevissthet</strong> (lydfil nr 4) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).

  • 01:49:34
  • 0%
Les side 1 - 36 i Chakra-boken (side 7 - 42 i E-boken). Det er kapitlene; Introduksjon, Asana - yogastillinger, Pranayama - yogapust, Chakra-lokalisering og Vekking av ryggsøylen.

Kurset starter med at oppmerksomheten vekkes i kropp og sinn gjennom fysiske øvelser, pusteteknikker, avspenning og meditasjon. Først en kort introduksjon og så starter den praktiske undervisningen med en kort innledende avspenning, Shavasana, på rundt 5 minutter. Evnen til å sitte i en god meditasjonsstilling trenes opp gjennom et kort program av før-meditasjonsstillinger: Føttene, Sommerfuglen, Halv sommerfugl, Vugging og Lotusfrøet begge sider. Alle meditasjonsstillingene gjennomgåes: Diamantstillingen, Den enkle stillingen, Halv-lotus stilling, Lotusstillingen og Den perfekte stillingen. Videre trenes ryggens fleksibilitet opp gjennom innlæring av Surya namaskara: Sol, jeg hilser deg. Pusteteknikkene Bølgepusten og Vekselpusten introduseres. Etterpå en avspenning på rundt 10 minutter og til sist meditasjonen Det indre rommet, første trinn.

Jeg kan også anbefale at du arbeider med meditasjonene Kroppsbevissthet (lydfil nr 3) og Åndedrettsbevissthet (lydfil nr 4) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).