Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

2. Vekking av ryggsøylen: Trekantstillinger

<strong>Les side 28 - 44 i Chakra-boken</strong> (side 34 - 50 i E-boken). Det er kapitlene; Chakra-lokalisering og Vekking av ryggsøylen. <strong>Kurset fortsetter med lokalisering av chakraene og vekking av ryggsøylen.</strong> Først Shavasana - en kort avspenning med chakra lokalisering. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon, Trekantstillinger og Skulderstilling. Yogaprogrammet avsluttes med Universalstilling og Haren. Pusteteknikkene  Bølgepusten og Vekselpusten gjentas. Tilsist en lengre avspenning og en chakra-meditasjon, det indre rommet. Jeg kan også anbefale at du gjentar meditasjonene <strong>Kroppsbevissthet</strong> (lydfil nr 3) og <strong>Åndedrettsbevissthet</strong> (lydfil nr 4) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).

  • 02:04:28
  • 0%
Les side 28 - 44 i Chakra-boken (side 34 - 50 i E-boken). Det er kapitlene; Chakra-lokalisering og Vekking av ryggsøylen.

Kurset fortsetter med lokalisering av chakraene og vekking av ryggsøylen. Først Shavasana - en kort avspenning med chakra lokalisering. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon, Trekantstillinger og Skulderstilling. Yogaprogrammet avsluttes med Universalstilling og Haren. Pusteteknikkene  Bølgepusten og Vekselpusten gjentas. Tilsist en lengre avspenning og en chakra-meditasjon, det indre rommet.

Jeg kan også anbefale at du gjentar meditasjonene Kroppsbevissthet (lydfil nr 3) og Åndedrettsbevissthet (lydfil nr 4) som du finner link til lenger nede på siden (eller som QR-kode i boken).