Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

4. Vekking av Agya chakra

<strong>Les side 58 - 70 i Chakra-boken </strong>(side 64 - 76 i E-boken):<strong> Vekking av Agya chakra.</strong> Først en introduksjon til renseteknikken Neti - neseskylling. Den er kort og visuell, men i boken er det en mer grundig instruksjon i hvordan du gjør neseskylling. Gjerne start dagen med neseskylling framover. Hvis du ikke har en neseskyllingskanne kan du <a href="https://www.stillhet.no/produkt/yogis-nosebuddy/">kjøpe en i vår nettbutikk</a>. Selve undervisningen starter som vanlig med 5 minutter på ryggen. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon,  Hoderulling og balansestillinger som øker konsentrasjonsevnen: Klovnen / Palmen, Tranen og Løperen. Tilsist Universalstilling, Ryggradsvridning og Lykksalighetens stilling. Så følger Pusteteknikkene Svimlende pust og Vekselpusten. Du lærer konsentrasjonsteknikken Tratak og blir etterpå introdusert til beslutningen i Yoga nidra. Tilsist en kort utgave av Yoga nidra med beslutningen. Undervisningen avsluttes med meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet (som du også finner under som lydfil nr 12). Jeg kan også anbefale deg å begynne å gjøre den lengre utgaven av dybdeavspenningen, lydfil nr 11 - <strong>Yoga nidra - vekking av chakraene</strong>.

  • 02:39:10
  • 0%
Les side 58 - 70 i Chakra-boken (side 64 - 76 i E-boken): Vekking av Agya chakra.

Først en introduksjon til renseteknikken Neti - neseskylling. Den er kort og visuell, men i boken er det en mer grundig instruksjon i hvordan du gjør neseskylling. Gjerne start dagen med neseskylling framover. Hvis du ikke har en neseskyllingskanne kan du kjøpe en i vår nettbutikk. Selve undervisningen starter som vanlig med 5 minutter på ryggen. Etterpå Soløvelsen med chakra-konsentrasjon,  Hoderulling og balansestillinger som øker konsentrasjonsevnen: Klovnen / Palmen, Tranen og Løperen. Tilsist Universalstilling, Ryggradsvridning og Lykksalighetens stilling. Så følger Pusteteknikkene Svimlende pust og Vekselpusten. Du lærer konsentrasjonsteknikken Tratak og blir etterpå introdusert til beslutningen i Yoga nidra. Tilsist en kort utgave av Yoga nidra med beslutningen. Undervisningen avsluttes med meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet (som du også finner under som lydfil nr 12).

Jeg kan også anbefale deg å begynne å gjøre den lengre utgaven av dybdeavspenningen, lydfil nr 11 - Yoga nidra - vekking av chakraene.