Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

10. Vekking av Bindu visarga

<strong>Les side 130 - 136 i Chakra-boken </strong>(side 136 - 142 i E-boken):<strong> Vekking av Bindu visarga.</strong> Først en introduksjon til Nada yoga og etterpå selve meditasjon. Så følger et yogaprogram som vektlegger opplevelsen av Nada (indre lyder og stillhet) i tilknytning stillingene: Hovedrulling, Hodestående og Palmen, Ryggstrekket og Bugstrekket, Universalstilling og Yoga mudra. Pusteteknikkene Svimlende pust, Humla og Vekselpusten gjentas med litt nye instruksjoner. Yoni mudra - Livmoderens holdning - innlæres og undervisningen avsluttes med en kort Shavasana – avspenning og hele Meditasjonen Energiens kilde – Vishuddhi shuddhi.

  • 02:14:09
  • 0%
Les side 130 - 136 i Chakra-boken (side 136 - 142 i E-boken): Vekking av Bindu visarga.

Først en introduksjon til Nada yoga og etterpå selve meditasjon. Så følger et yogaprogram som vektlegger opplevelsen av Nada (indre lyder og stillhet) i tilknytning stillingene: Hovedrulling, Hodestående og Palmen, Ryggstrekket og Bugstrekket, Universalstilling og Yoga mudra. Pusteteknikkene Svimlende pust, Humla og Vekselpusten gjentas med litt nye instruksjoner. Yoni mudra - Livmoderens holdning - innlæres og undervisningen avsluttes med en kort Shavasana – avspenning og hele Meditasjonen Energiens kilde – Vishuddhi shuddhi.