Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

9. Vekking av Vishuddhi chakra

<strong>Les side 120 - 127 i Chakra-boken </strong>(side 126 - 133 i E-boken):<strong> Vekking av Vishuddhi chakra.</strong> Først gjentaes meditasjonen Det indre rommet. Deretter følger en introduksjon til hele <strong>det klassiske programmet.</strong> Dette programmet er delt inn i sekvenser:  Hodestående og Palmen, Skulderstående, Omvendtstående, Plogen og Fisken, Ryggstrekket og Bugstrekket, Ryggradsvridning, Kobraen, Gresshoppen, Buen og Yoga mudra. Du kan gjøre hver sekvens for seg som et kort yogaprogram. Så følger Hakelåsen, Blåsebelgen og Vekselpusten. Tilsist en kort avspenning (Rommet) og fortsettelsen av innlæringen av meditasjonen Energiens kilde. Denne ganger renser du Agya chakra ved å visualisere en strøm av energi gjennom hodet.

  • 02:01:04
  • 0%
Les side 120 - 127 i Chakra-boken (side 126 - 133 i E-boken): Vekking av Vishuddhi chakra.

Først gjentaes meditasjonen Det indre rommet. Deretter følger en introduksjon til hele det klassiske programmet. Dette programmet er delt inn i sekvenser:  Hodestående og Palmen, Skulderstående, Omvendtstående, Plogen og Fisken, Ryggstrekket og Bugstrekket, Ryggradsvridning, Kobraen, Gresshoppen, Buen og Yoga mudra. Du kan gjøre hver sekvens for seg som et kort yogaprogram. Så følger Hakelåsen, Blåsebelgen og Vekselpusten. Tilsist en kort avspenning (Rommet) og fortsettelsen av innlæringen av meditasjonen Energiens kilde. Denne ganger renser du Agya chakra ved å visualisere en strøm av energi gjennom hodet.