Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

7. Vekking av Manipura chakra

<strong>Les side 94 - 104 i Chakra-boken </strong>(side 100 - 110 i E-boken):<strong> Vekking av Manipura chakra.</strong> Undervisningen starter med en kort Mantra-meditasjon. En variasjon av Rytterstillingen gjentas, du lærer Plogen og Fisken og gjentar Ryggstrekket og Bugstrekket. Ryggen vris i Universalstillingen og programmet avsluttes med Påfuglen, Hjulet og Yoga mudra/Haren. Du varmer opp til neste øvelse med Bølgepusten og lærer Buglåsen og renseteknikken Agnisara - den som nærer ilden. Så følger Vannkrukkens holdning, pusteteknikken Rensing av forhjernen og Vekselpusten. Konsentrasjonsteknikken Tratak gjentas og undervisningen avsluttes med avspenningen – Kroppens rom. Gjerne gjenta meditasjonen <strong>Det indre rommet med vitneoppmerksomhet</strong>, lydfil nr 12.

  • 02:10:29
  • 0%
Les side 94 - 104 i Chakra-boken (side 100 - 110 i E-boken): Vekking av Manipura chakra.

Undervisningen starter med en kort Mantra-meditasjon. En variasjon av Rytterstillingen gjentas, du lærer Plogen og Fisken og gjentar Ryggstrekket og Bugstrekket. Ryggen vris i Universalstillingen og programmet avsluttes med Påfuglen, Hjulet og Yoga mudra/Haren. Du varmer opp til neste øvelse med Bølgepusten og lærer Buglåsen og renseteknikken Agnisara - den som nærer ilden.
Så følger Vannkrukkens holdning, pusteteknikken Rensing av forhjernen og Vekselpusten. Konsentrasjonsteknikken Tratak gjentas og undervisningen avsluttes med avspenningen – Kroppens rom.

Gjerne gjenta meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet, lydfil nr 12.