Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

5. Vekking av Mooladhara chakra

<strong>Les side 72 - 80 i Chakra-boken</strong> (side 78 - 86 i E-boken):<strong> Vekking av Mooladhara chakra.</strong> Undervisningen starter med 5 minutter i Shavasana. Etterpå Sol, jeg hilser deg med chakra-konsentrasjon, Konsentrasjon på nesetippen og Hare-Fjellstilling, Rytterstilling variasjoner, Lotusfrø, Ryggradsvridning og Pentagram. Så følger to mudraer, Kråkens - og Hoppens holdning og Mool bandha, Rotlåsen. Vekselpusten videreutvikles og undervisningen avsluttes med en avspenning på bakkekontakten. Jeg kan også anbefale deg å fortsette med gjøre dybdeavspenningen, lydfil nr 11 - <strong>Yoga nidra - vekking av chakraene</strong>.

  • 02:04:10
  • 0%
Les side 72 - 80 i Chakra-boken (side 78 - 86 i E-boken): Vekking av Mooladhara chakra.

Undervisningen starter med 5 minutter i Shavasana. Etterpå Sol, jeg hilser deg med chakra-konsentrasjon, Konsentrasjon på nesetippen og Hare-Fjellstilling, Rytterstilling variasjoner, Lotusfrø, Ryggradsvridning og Pentagram. Så følger to mudraer, Kråkens - og Hoppens holdning og Mool bandha, Rotlåsen. Vekselpusten videreutvikles og undervisningen avsluttes med en avspenning på bakkekontakten.

Jeg kan også anbefale deg å fortsette med gjøre dybdeavspenningen, lydfil nr 11 - Yoga nidra - vekking av chakraene.