Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

6. Vekking av Swadisthana chakra

<strong>Les side 82 - 92 i Chakra-boken </strong>(side 88 - 98 i E-boken):<strong>Vekking av Swadisthana chakra. </strong> Først 5 minutter i Shavasana. Etterpå en mini-utgave av Sol, jeg hilser deg: Fjellstillingen, Haren og Kobraen. Så følger forskjellige variasjoner av Ryggstrekket og Bugstrekket. Ryggradsvridning gjentas og de fysiske stillinger avsluttes med Kobraen, Gresshoppen, Buen, Kua og Lotusspiren. Du lærer Tordenkilens holdning, en kraftfull mudra og pusteteknikken Blåsebelgen. Programmet avsluttes med Vekselpusten og en kort avspenning – Energistrømmen. Gjerne gjenta meditasjonen <strong>Det indre rommet med vitneoppmerksomhet</strong>, lydfil nr 12.

  • 02:09:53
  • 0%
Les side 82 - 92 i Chakra-boken (side 88 - 98 i E-boken):Vekking av Swadisthana chakra.

Først 5 minutter i Shavasana. Etterpå en mini-utgave av Sol, jeg hilser deg: Fjellstillingen, Haren og Kobraen. Så følger forskjellige variasjoner av Ryggstrekket og Bugstrekket. Ryggradsvridning gjentas og de fysiske stillinger avsluttes med Kobraen, Gresshoppen, Buen, Kua og Lotusspiren. Du lærer Tordenkilens holdning, en kraftfull mudra og pusteteknikken Blåsebelgen. Programmet avsluttes med Vekselpusten og en kort avspenning – Energistrømmen.

Gjerne gjenta meditasjonen Det indre rommet med vitneoppmerksomhet, lydfil nr 12.