Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

13. Maha mudra og Ajapa japa trinn 1-4

Denne gangen blir du introdusert til bruken av <strong>mala</strong> som en integrert del av meditasjonen Ajapa japa. Hvis du ikke har en mala <a title="Mala (108 perler)" href="https://www.stillhet.no/produkt/mala-108-perler/">kan du kjøpe en i vår nettbutikk >></a>. En mala er et telleinstrument, en perlekrans som består av 108 perler. Hver perle representerer én inn- og utpust, og 4 stoffremser markerer overganger mellom ulike trinn i meditasjonen. Både se forklaringen i videoen og les teksten om malaen i PDF-dokumentet «Chakra - Ajapa japa» (som du kan laste ned under leksjon 11). Etterpå undervises du i <strong>Maha mudra</strong> - den store holdningen. Det er en perle av en integrert chakra-teknikk som får energien til å strømme gjennom hele energisystemet. I den siste halvdelen av timen fortsetter innlæringen av <strong>meditasjonen Ajapa japa.</strong> Denne gangen snur vi litt om på trinnene som du har lært tidligere i tillegg til at du lærer et nytt trinn. Meditasjonen avsluttes med opplevelsen av Det indre rommet.

  • 01:19:53
  • 0%
Denne gangen blir du introdusert til bruken av mala som en integrert del av meditasjonen Ajapa japa. Hvis du ikke har en mala kan du kjøpe en i vår nettbutikk >>. En mala er et telleinstrument, en perlekrans som består av 108 perler. Hver perle representerer én inn- og utpust, og 4 stoffremser markerer overganger mellom ulike trinn i meditasjonen. Både se forklaringen i videoen og les teksten om malaen i PDF-dokumentet «Chakra - Ajapa japa» (som du kan laste ned under leksjon 11). Etterpå undervises du i Maha mudra - den store holdningen. Det er en perle av en integrert chakra-teknikk som får energien til å strømme gjennom hele energisystemet.

I den siste halvdelen av timen fortsetter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Denne gangen snur vi litt om på trinnene som du har lært tidligere i tillegg til at du lærer et nytt trinn. Meditasjonen avsluttes med opplevelsen av Det indre rommet.