Videokurset «Chakra - esoterisk yoga»

Lesson description

Undervisningen er en balansert blanding av renseteknikker, fysiske stillinger og øvelser, pusteteknikker, holdninger og låse (demninger), avspenning og meditasjon. Praktiske teknikker som virker! Vekking av chakraene betyr at du involverer deg i en prosess hvor du gradvis får mer innsikt i deg selv. Teknisk sett betyr det at kurset har en viss struktur:

1. Vekking av ryggsøylen: De første tre gangene på kurset vil du spesielt arbeide med grunnleggende yoga­øvelser, pusteteknikker, dybdeavspenning og de første trinnene av meditasjonen Det indre rommet - en chakra orientert variasjon av Indre stillhet meditasjon. Du lærer forskjellige dynamiske yogaøvelser som gjør ryggsøylen mer fleksibel og du lærer hvordan du kan få til å sitte godt i en meditasjonsstilling.

2. Vekking av Chakraene og energistrømmene: De neste syv gangene arbeider du med de enkelte chakra i tur og orden. I tillegg vil du også lære den integrerte chakra-meditasjonen Energiens kilde. Jeg anbefaler at du gjør hver av disse syv videoene to ganger etter hverandre. 

3. Integrerte teknikker og meditasjonen Ajapa japa: De siste seks gangene vil vi fortsette arbeidet med chakraene, men i tillegg lære en av de mest spennende meditasjonene som finnes. Ajapa japa er en integrert chakra-meditasjon i åtte trinn.

Velkommen til chakrakurset!

11. Yogaprogram og Ajapa japa 1-2

<a href="https://www.stillhet.no/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Chakra-bok-ajapa-japa.pdf"><img class="imgborder wp-image-237065" src="https://www.stillhet.no/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Chakra-bok-ajapa-japa-omslag-225x300.jpg" alt="Meditasjonen Ajapa japa" width="200" height="267" /></a> Trykk på bildet og last ned det skriftlige tillegget til boken. Undervisningen starter med et kort yogaprogram hvor du er ca 3 minutter i hver stilling. Det er den første halvdelen av <strong>Det klassiske programmet</strong> med Hodestående og Palmen, Skulderstående, Omvendtstående, Plogen og Fisken. Programmet avsluttes med Shavasana – avspenning. I den siste halvdelen av timen starter innlæringen av <strong>meditasjonen Ajapa japa.</strong> Undervisningen forutsetter at du har jobbet med Energiens kilde slik du har lært den under kurset. Du vil lære Ajapa japa trinnvis i løpet av de neste seks gangene. Denne gangen gjør vi første og andre trinn i tillegg til en fordypelse i Det indre rommet sist i meditasjonen. <p class="p2">Etter yogaprogrammet gjør rommet du er i så mørkt som mulig og sett deg til rette i en god meditasjonsstilling, med ryggen rett, og lukk igjen øynene. Følg instruksjonene underveis i meditasjonen.</p>

  • 01:09:30
  • 0%
Meditasjonen Ajapa japa

Trykk på bildet og last ned det skriftlige tillegget til boken.Undervisningen starter med et kort yogaprogram hvor du er ca 3 minutter i hver stilling. Det er den første halvdelen av Det klassiske programmet med Hodestående og Palmen, Skulderstående, Omvendtstående, Plogen og Fisken. Programmet avsluttes med Shavasana – avspenning.

I den siste halvdelen av timen starter innlæringen av meditasjonen Ajapa japa. Undervisningen forutsetter at du har jobbet med Energiens kilde slik du har lært den under kurset. Du vil lære Ajapa japa trinnvis i løpet av de neste seks gangene. Denne gangen gjør vi første og andre trinn i tillegg til en fordypelse i Det indre rommet sist i meditasjonen.

Etter yogaprogrammet gjør rommet du er i så mørkt som mulig og sett deg til rette i en god meditasjonsstilling, med ryggen rett, og lukk igjen øynene. Følg instruksjonene underveis i meditasjonen.